Dla działów windykacji

leadImage_large

Komputerowy program do windykacji należności pozwala na sprawne podejmowanie niezbędnych działań wobec dłużnika. Vindykator działa praktycznie z każdym systemem księgowo-finansowym, co umożliwia szybkie importowanie danych bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Uzyskana w ten sposób historia współpracy z kontrahentem daje sposobność obiektywnej oceny szansy na odzyskanie należności oraz przyspiesza cały proces, począwszy od etapu polubownego, skończywszy na egzekucji komorniczej.

Scentralizowane i usystematyzowane akcje, szybka ocena stanu zadłużenia, eksport prowadzonych spraw, automatyczne generowanie wszelkich niezbędnych plików – to tylko niektóre zalety aplikacji. Dodatkową, niezwykle przydatną funkcjonalnością jest opcja tworzenia raportów pozwalających na obiektywną ocenę stanu faktycznego, która stanowi podstawę do podjęcia konkretnych działań.