Dla firm windykacyjnych

Businesswoman Stacking Coins

Firmy windykacyjne zajmują się dziesiątkami, a nawet setkami spraw. Masowe odzyskiwanie należności wymaga usystematyzowania oraz scentralizowania podejmowanych działań na każdym etapie, począwszy od postępowania polubownego, skończywszy na egzekucji komorniczej. Wykorzystanie nowoczesnego programu do windykacji pozwoli na szybkie i łatwe monitorowanie stanu zadłużenia oraz wszelkich podejmowanych w określonej sprawie działań.

Dzięki wykorzystaniu aplikacji Vindykator praca firmy stanie się sprawna, zaś koszta związane z prowadzeniem postępowania obniżą się do minimum. Opcja wysyłki spraw bezpośrednio z programu, współpraca z EPU za pomocą wielu kont, masowe generowanie pism, importowanie informacji z programów komorniczych, szybki odczyt informacji z e-sądu przez 24 godziny na dobę ? te i jeszcze więcej funkcjonalności dają gwarancję pełnej satysfakcji.